Opnieuw weigert staatssecretaris Blokhuis de dampers serieus te nemen. Dat blijkt uit zijn beantwoording op een reeks kritische vragen van VVD, PVV en BBB over het smaakverbod op elektronische sigaretten. Veel van deze kritische vragen worden niet of nauwelijks beantwoord. Uit de vragen waarop hij wel reageert blijkt een totale desinteresse van de dampers en een zeer selectieve keuze in de beschikbare onderzoeken.

Veel van de kritische vragen betroffen de vraag of er wel genoeg gekeken is naar de nadelige gevolgen van een smaakverbod. In een opsomming noemt de staatssecretaris dat e-sigaretten ‘waarschijnlijk minder aantrekkelijk worden bij een smaakverbod’ en dat het een ‘minder aantrekkelijk alternatief wordt voor rokers die willen stoppen.’ Veel aannames, maar duidelijk wordt wel dat er GEEN gedegen onderzoek is gedaan naar de gevolgen. En die zijn er wel degelijk, want uit een grootschalige enquête onder dampers in Nederland blijkt dat een op de vijf denkt terug te vallen naar roken bij een smaakverbod.

Pijnlijk voor de dampers en de vertegenwoordigers van de industrie is ook het wegduiken van Blokhuis op de vraag waarom hij niet in gesprek is gegaan met de dampgemeenschap. Volgens Blokhuis is de bijna 20.000 keer ondertekende petitie ‘gelezen’ en zijn ‘alle reacties op de internetconsultatie bestudeerd en gewogen’. Over het continue negeren van een uitnodiging van belangenvereniging Acvoda en branchevereniging Esigbond wordt niets gezegd, wat bevestigt dat Blokhuis liever OVER dan MET de dampers praat.

Meest schrijnende is nog de reactie op het aantal Nederlandse gevallen van EVALI, een aandoening die in de VS opdook maar na onderzoek veroorzaakt bleek te worden door het oneigenlijk toevoegen van vloeistoffen aan de e-sigaret die daar niet voor zijn bedoeld. Nederlandse artsen lieten weten dat er ook in Nederland gevallen zouden zijn van EVALI, wat feitelijk de aanleiding is geweest voor de hetze van de staatssecretaris tegen de smaakjes. Uit de beantwoording van Blokhuis blijkt nu dat er over deze meldingen geen exacte cijfers bekend zijn en dat er ‘signalen’ naar voren zijn gekomen. Onze conclusie: er zijn in Nederland dus geen gevallen bekend van ernstige longaandoeningen, veroorzaakt door de e-sigaret.

De drie partijen die de kritische vragen aan Blokhuis hebben gesteld deden dit op de dag dat de Esigbond en Acvoda demonstreerde voor het gebouw van de Tweede Kamer. Onder de vlag van Smaaknoodzaak spraken zij er met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen, aan wie zij de ervaringsverhalen van dampers aanboden. Met borden en doeken lieten de demonstranten weten fel tegenstander te zijn van het beleid van Blokhuis en het voorgestelde smaakverbod.

Deel dit bericht!