(1/9) Mijn partij vindt dat regelgeving rondom harm-reduction-producten, zoals de e-sigaret en snus, op basis van breed gedragen (internationale) wetenschappelijke inzichten moet worden gebaseerd.
*
*
*
*

* Deze bewering is gedaan op basis van stemgedrag, Kamerstukken, commissieverslagen en verkiezingsprogramma’s