(6/9) Mijn partij vindt dat objectieve informatie over het gebruik van de e-sigaret beschikbaar moet zijn voor volwassen rokers.
*
*
*
*
*

* Deze bewering is gedaan op basis van stemgedrag, Kamerstukken, commissieverslagen en verkiezingsprogramma’s