(7/9) Mijn partij vindt dat de elektronische sigaret aan het arsenaal van stopcoaches moet worden toegevoegd als hulpmiddel bij het stoppen met roken.
*
*
*
*

* Deze bewering is gedaan op basis van stemgedrag, Kamerstukken, commissieverslagen en verkiezingsprogramma’s