(8/9) De overheid moet actief voorlichting geven aan rokers over elektronische sigaretten en de verminderde schadelijkheid ten opzichte van sigaretten.
*
*
*
*

* Deze bewering is gedaan op basis van stemgedrag, Kamerstukken, commissieverslagen en verkiezingsprogramma’s